Valhalla  
вернуться   Valhalla > Общие форумы > Избушка > Шутка юмора
Регистрация


Для отправления сообщений необходима Регистрация
 
опции темы
старый 02.01.2007, 18:37   #1
Junior Member
 
аватар для Гуманофаг
 
Регистрация: 07.2004
Проживание: Россия, Москва
Сообщений: 24
Репутация: 0 | 0
По умолчанию Правительство Норвегии жалуется на неадекватное использование гимна страны.

Гимн "Ja, Vi Elsker" и пропаганда нацизма.


Правительство Норвегии возмущается по поводу использования гимна страны в следующем ролике, выложенном на youtube.com: YouTube - Nordreich Anthem: Ja Vi Elsker/Yes we love. "Видео содержит многочисленные ссылки на сайт радикальной организации правого толка под названием Nordreich," - в один голос утверждают представители службы безопасности и МИД Норвегии.

Однако потомки викингов не удосужились выяснить, что упомянутый Nordreich является гильдией из браузерной ролевой игры Cybernations...


Версия на норвежском: «Ja, vi elsker» i nazi-film
Цитата:
«Ja, vi elsker» i nazi-film

Skarp reaksjon fra UD

BERLIN (VG) Med «Ja, vi elsker» og Hitler-propaganda forsøker høyreekstreme miljøer i Europa å verve medlemmer.

Både Utenriksdepartementet, Politiets sikkerhetstjeneste og Norges ambassade i Berlin reagerer skarpt på misbruket av den norske nasjonalsangen og øvrige symboler.

Årsaken er en videofilm på nettstedet YouTube, der «Ja, vi elsker» spilles i bakgrunnen, samtidig som propaganda blant annet fra Hitler-Tyskland flimrer over skjermen.

Flere ganger henvises det til et annet nettsted, Nordreich, som ifølge ekspertuttalelser er et samlingspunkt for høyreekstreme. Internett-siden skal ha sitt utspring i Tyskland.

Utenriksdepartementet stiller seg svært kritisk til videoen. I et brev til YouTube krever de at den fjernes umiddelbart.

- Vi fordømmer bruk av norske symboler på en måte som kan gi assosiasjoner til høyreekstreme miljøer, sier Kaja Haldorsen, rådgiver i kommunikasjonsenheten, til VG.

En norsk ekspert, som av hensyn til sitt yrke og fagfelt ikke kan stå frem med navn og arbeidssted, har vurdert videoen grundig for VG.

- Det er ingen tvil om hva dette handler om. De som har laget videoen har hatt kjennskap til symbolikk og visst hva de har gjort, sier mannen.

Nazireferanser

Videoen inneholder blant annet:

* Klare referanser til det tyske nazipartiet NSDAP, som Adolf Hitler ledet og brakte til makten.

* Kart over Hitlers rike.

* Hitler-flåten stolt seilende på havet.

* Den norske odalsrunen, som symboliserer arv, familie og odel og svært ofte benyttes som nazitegn.

* En modifisert utgave av det tyske imperieflagget, klippet sammen med det norske og/eller prøyssiske flagget og påført en odalsrune med vinklede ben - et symbol som sidestilles med hakekorset.

* Et symbol med klar henvisning til jernkorset, en militærorden som utdeles når Tyskland er i krig.

* I bakgrunnen spilles hele tiden «Ja, vi elsker», som også er tittelen på filmen.

- Sikkerheten i fare

- Miljøene bak slike forhold blir stadig bedre organisert. Etter mitt syn setter de rikets sikkerhet i fare, hevder eksperten.

UD har den siste tiden behandlet flere saker der norske symboler har blitt misbrukt, deriblant den omstridte «Thor Steinar»-kolleksjonen. Det er i Tyskland problemet er størst.

- Det vi ser kan ikke karakteriseres som noen tendens, men ettersom vi lever i en global verden der ikke alle vet hva Norge står for, velger vi å være aktive for å hindre en større utbredelse.

Berlin-ambassadør Bjørn Tore Godal har godt håp om at tyske myndigheter vil bistå ham i kampen for å få en slutt på misbruket.

- Uakseptabelt

- Jeg har ikke møtt én eneste tysk politiker som ikke har reagert riktig på dette. Derfra til å ta juridiske skritt synes det likevel å være langt, sier han.

Godal understreker at ambassaden vil slå hardt ned på ytterligere misbruk av norske symboler.

- Det er fullstendig uakseptabelt. Vi kan ikke godta at symboler for det norske demokrati blir satt i forbindelse med slike miljøer, fastslår han.

(VG 02.01.07 kl. 05:56)
Сокращенный перевод на английский: Cyber Nations Forums -> Nordreich video

Цитата:
"Ja, vi elsker" in nazi movie
Strong reaction from UD (Foreign Ministry)

Berlin (VG) With "Ja, vi elsker" and Hitler-propaganda, far-right movements in Europe attempt to recruit members.

(Picture)
Text under picture: Critical: Bjørn Tore Godal wants to end the practice of misusing Norwegian symbols in Germany.

Both the Foreign Department, the Police Security Service and the Norwegian embassy in Berlin are reacting strongly towards the misuse of the Norwegian national anthem and other symbols.

The reason is a video at Youtube.com, where "Ja Vi Elsker" is played in the background, at the same time as propaganda from among other countries, Hitlerite Germany is on the screen.

The video references to another site, Nordreich, on multiple occasions. According to experts Nordreich is a forum for extreme right movements. The webpage is supposed to be based in Germany.

The Foreign Department are quite critical to the video. In a letter to Youtube they demand that it be moved immediately.

- We condemn usage of Norwegian symbols in a way that can give associations to rightist environments, Kaja Halvorsen, advisor to the Communications Unit, tells VG.

A Norwegian expert, who because of his job cannot tell the public his name and work place, has reviewed the video thoroughly for VG.

- There is no doubt what this is about. Those who have made the video have knowledge of the symbols and know what they have done, he says.

Nazi references

The video contains, among other things:

* References to the NSDAP in Germany, which Adolf Hitler led and brought to power.
* A map of Hitlers empire
* Hitlers fleet at sea (this is wrong, there are far too many capital ships in that picture)
* The Norwegian odalsrune, which symbolises heritage, family and inheritage and is often used as a nazi symbol.
* A modified version of the Imperial German flag, which has been cut-pasted with the Norwegian and Prussian flags and given an odalsrune with angeled legs, a symbol that goes alongside the swastika.
* A symbol referring to the Iron Cross, a military decoration issued when Germany is at war.
* A constant background playing of "Ja Vi Elsker", which is also the title of the film


- Security in danger

- The groups behind these films are getting better organised constantly. My point of view is that they are putting national security at risk, the expert says.

UD (The Foreign Department) has lately had to handle several cases where Norwegian symbols have been misused, among other things the controversial "Thor Steinar"-collection. The problem is biggest in Germany.

- What we can see can not be characterised as a global tendency, but because we live in a global world (:rolleyes where we all know what Norway stands for, we choose to be active to prevent a larger spread.

Ambassador to Berlin Bjørn Tore Godal hopes that German authorities will aid him in the struggle to end the misusage.

- Unacceptable

- I haven't met one German politician who hasn't reacted correctly to this. To take jucidial steps from here does seem to be going a bit far, he says.

Godal says clearly that the embassy will strike harder against more misusage of Norwegian symbols.

- It is completely unacceptable. We can not accept that symbols of Norwegian democracy are used in connection with these environments, he says.
Пара статей на английском:
Norway objects to abuse of national anthem - India News
National anthem in Nazi propaganda - Aftenposten.no

Последний раз редактировалось Гуманофаг: 02.01.2007 в 21:30.
Для отправления сообщений необходима Регистрация

Тэги
правительство, Норвегии, жалуется, неадекватное, использование, гимна, страны.

опции темы

Похожие темы для: Правительство Норвегии жалуется на неадекватное использование гимна страны.
Тема Автор Разделы & Форумы Ответов Последнее сообщение
Нефтяные вышки Норвегии названы культурным достоянием страны LCN Новости 0 20.12.2008 06:45
Правительство изучит возможные последствия вступления страны в НАТО Хальвдан Новости 0 13.11.2007 13:40
Правительство Норвегии намерено разрешить российским танкерам прохождение в 14-мильной зоне Хальвдан Новости 1 06.05.2006 12:26
В Норвегии -- новое правительство Norsk som torsk Новости 3 23.10.2005 23:31


На правах рекламы:
реклама

Часовой пояс в формате GMT +3. Сейчас: 01:05


valhalla.ulver.com RSS2 sitemap
При перепечатке материалов активная ссылка на ulver.com обязательна.
vBulletin® Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.