Valhalla  
вернуться   Valhalla > Финский клуб > Основные финские форумы > Финский язык
Регистрация

Для отправления сообщений необходима Регистрация
 
старый 11.09.2008, 22:56   #1
Member
 
аватар для kieltenero
 
Регистрация: 02.2008
Сообщений: 189
Репутация: 0 | 0
По умолчанию Медицинская терминология по-фински *** lääketieteellistä sanastoa suomeksi

PUHALLUSELVYTYS
ИСКУССТВЕННОЕ ДЫХАНИЕ

Jos ihmisen hengitys on pysähtynyt, hän saattaa saada aivovaurion jo neljässä minuutissa. Если у человека остановилось дыхание, у него может наступить повреждение мозга через четыре минуты.
  • Poista hengitysesteet kasvoilta. Уберите от лица пострадавшего все, что препятствует дыханию.
Käännä uhrin pää sivulle ja poista nopeasti uhrin suusta kaikki ”vieraat” aineet. Поверните голову пострадавшего на бок и удалите быстро изо рта инородные предметы.
  • Aseta toinen kätesi uhrin otsalle ja toinen leuan alle ja kallista päätä taaksepäin, jotta hengitystie avautuu. Положите одну руку на лоб пострадавшего, а другую под нижнюю челюсть и запрокиньте голову назад, чтобы восстановилась проходимость дыхательных путей.
  • Ota kätesi pois uhrin kaulalta ja kohota uhrin leukaa. Уберите руку с шеи пострадавшего и приподнимите его нижнюю челюсть.
Purista sieraimet kiinni sormillasi ja puhalla syvään. Сожмите своими пальцами нос и сделайте глубокое вдувание.
Puhalla kaksi kunnon puhallusta (jos uhri on vastasyntynyt tai pikkulapsi, peitä sekä nenä että suu ja puhalla varovasti). Сделайте два хороших вдувания (если пострадавший новорожденный или маленький ребенок, обхватите губами и рот и нос и делайте осторожные вдохи).
  • Tarkista kahden puhallusten jälkeen, että uhrin rinta laskee. Проверьте после двух вдохов, опускается ли грудь пострадавшего.
Kun rinta laskee, puhalla uudelleen ja jatka puhaltamista normaalilla hengitystiheydellä (kahdeksan – sata kertaa minuutissa). Когда грудь опустится, сделайте еще вдох и продолжайте делать искусственное дыхание в нормальном темпе (80-100 раз в минуту.)
(Jоs uhri on vastasyntynyt tai pikkulapsi, hengitä hieman nopeammin kuin normaalisti.) (Если пострадавший новорожденный или маленький ребенок, дышите немного чаще нормального.)
  • Kun uhri alkaa hengittää, aseta hänet kylkiasentoon. Когда пострадавший начнет дышать, положите его на бок.
***

Synnytys jakautuu varsinaisesti kolmeen vaiheeseen:
В течение родов различают три основные стадии:
avautumisvaiheeseen, ponnistusvaiheeseen ja jälkeisvaiheeseen.
период раскрытия, период изгнания и последовый период.
Tämän jälkeen alkaa ns. neljäs vaihe.
Затем наступает, так называемый, четвертый период.
Siinä useita tunteja kestävän ajanjakson aikana
В этот период, длящийся несколько часов,
naisen elimistö aloittaa palautumisen raskaudesta ja synnytyksestä.
организм женщины начинает восстанавливаться от беременности и родов.
Näiden tuntien aikana vastasyntynyt on useimmiten virkeä ja tarkkaavainen
В течение этих часов новорожденный чаще всего бодр и чуток
ja samalla sopeutuu vähitellen kohdunulkoiseen elämään.
и в то же время начинает постепенно приспосабливаться к внеутробной жизни.
Ensi-imetys, ihokontakti, katsekontakti yms.
Первое кормление, тактильный и зрительный контакт и т. п.
tarkoittavat synnytyksen varsinaista loppua ja uudenlaisen perhe-elämän alkua.
знаменуют собственно конец родов и рождение новой семьи.

***
старый 02.10.2008, 22:05   #2
Member
 
аватар для kieltenero
 
Регистрация: 02.2008
Сообщений: 189
Репутация: 0 | 0
По умолчанию ответ: медицинская терминология по-фински***lääketieteellistä sanastoa suomeksi

Lapset saavat lääkkeistä aikuisia herkemmin haittavaikutuksia, joten kannattaa aina harkita tarkkaan ennen kuin tarjoaa lapselle lääkettä. Turvallisiinkin lääkkeisiin liittyy aina riski ja mahdollisuus haittavaikutuksiin, joten "sormituntumalla" tai ilman todettua tarvetta ei lasta ole syytä lääkitä. Tässä muutama esimerkki lääkkeistä, jotka eivät sovi lapsille:
Aspiriiniasetyylisalisyylihappo
***
Lapset saavat у детей возникают
lääkkeistä haittavaikutuksia побочные действия лекарств
aikuisia herkemmin более уязвимы, чем взрослые
joten так что
kannattaa aina harkita tarkkaan всегда следует хорошенько подумать
ennen kuin прежде чем
tarjoaa lapselle lääkettä дать ребенку лекарство
Turvallisiinkin lääkkeisiin и с обычными лекарствами
liittyy aina riski всегда сопряжен риск
ja mahdollisuus haittavaikutuksiin и возможность побочных эффектов
"sormituntumalla" по любому незначительному поводу
tai ilman todettua tarvetta или без крайней нужды
ei lasta ole syytä lääkitä нет оснований давать ребенку лекарства
tässä muutama esimerkki lääkkeistä вот, к примеру, несколько лекарств
jotka eivät sovi lapsille которые детям не подходят
Aspiriini - asetyylisalisyylihappo аспирин, ацетилсалициловая кислота...


Jatkuu Продолжение следует

Perinteistä tulehduskipulääkettä, aspiriinia eli asetyylisalisyylihappoa, ei suositella alle 16-vuotiaille kuin lääkärin määrittelemissä erityistapauksissa. Asetyylisalisyylihappo voi tiettyjen viruksen aiheuttamien sairauksien aikana laukaista harvinaisen Reyen oireyhtymän, joka aiheuttaa maksan ja aivojen toimintahäiriöitä. Sen sijaan ensisijainen kuume- ja kipulääke lapsille on parasetamoli.
***
perinteinen tulehduskipulääke традиционное противовоспалительное и обезболивающее лекарство
ei suositella не рекомендуется
alle 16-vuotiaille детям, младше 16 лет
kuin lääkärin määrittelemissä erityistapauksissa кроме особых случаев, когда есть назначение врача
tiettyjen viruksen aiheuttamien sairauksien aikana во время определенных заболеваний, вызываемых вирусом
voi laukaista может спровоцировать (способствовать возникновению)
harvinainen Reyen oireyhtymä редко встречающийся синдром Рея
joka aiheuttaa который вызывает
maksan ja aivojen toimintahäiriö нарушение функции печени и головного мозга
sen sijaan вместо него
ensisijainen kuume- ja kipulääke первоочередное жаропонижающее и противовоспалительное средство
lapsille детям
parasetamoli парацетамол

Jatkuu Продолжение следует
старый 03.10.2008, 19:44   #3
Member
 
аватар для kieltenero
 
Регистрация: 02.2008
Сообщений: 189
Репутация: 0 | 0
По умолчанию ответ: Медицинская терминология по-фински *** lääketieteellistä sanastoa suomeksi

Itsehoidon flunssalääkkeet

Useimmat ilman reseptiä saatavat flunssalääkkeet ovat yhdistelmälääkkeitä eli niissä on useaa eri lääkeainetta. Osa flunssalääkkeistä sisältää edellä mainittua asetyylisalisyylihappoa, jota ei suositella lainkaan alle 16-vuotiaille. Lisäksi flunssalääkkeissä voi olla piristäviä aineita, kuten kofeiinia, joka voi jo pieninä annoksina aiheuttaa lapsille sydämen tykytystä ja vapinaa. Flunssaoireita voi yrittää lieventää kotihoidolla, kuten levolla, runsaalla nesteiden juonnilla ja höyryhengityksellä. Parasetamoli sopii kuumeen alentamiseen ja tukkoista nenää voi helpottaa keittosuolatipoilla tai tukkoisuutta vähentävillä nenäsumutteella.


itsehoidonflunssalääkkeet лекарства от гриппа для самолечения
useimmat многие
ilman reseptiä saatavat flunssalääkkeet лекарства от гриппа, выдаваемые без рецепта
yhdistelmälääkkeet составные лекарства
eli niissä on useaa eri lääkeainetta или в их состав входят несколько различных лекарственных веществ
osa flunssalääkkeistä часть противогриппозных лекарств
sisältää содержит
edellä mainittu ранее упоминаемый
lisäksi кроме того, дополнительно
voi olla может быть
piristävät aineet стимулирующие вещества
kuten kofeiinia как кофеин
pieninä annoksina маленькими дозами
aiheuttaa lapsille вызвать у ребенка
sydämen tykytys ja vapina сердцебиение и дрожь
flunssaoireet признаки, симптомы гриппа
voi yrittää lieventää можно попробовать уменьшить, облегчить
kotihoito домашнее лечение
lepo покой
runsas nesteiden juonti обильное питье
höyryhengitys паровая ингаляция
sopii kuumeen alentamiseen подходит для снижения температуры
tukkoinen nenä заложенный нос
voi helpottaa может облегчить
keittosuolatipat физиологический раствор в каплях
tukkoisuutta vähentät nenäsumutteet назальные спреи, уменьшающие заложенность носа


Jatkuu Продолжение следует
старый 09.10.2008, 23:55   #4
Member
 
аватар для kieltenero
 
Регистрация: 02.2008
Сообщений: 189
Репутация: 0 | 0
По умолчанию ответ: Медицинская терминология по-фински *** lääketieteellistä sanastoa suomeksi

Itsehoidon yskänlääkkeet


Yskänlääkkeitä ei suositella lainkaan alle 2-vuotiaille ilman lääkärin ohjetta ja kaikissa limaa ohentavissa yskänlääkkeissä on joko 6 tai 12 vuoden ikärajoitus. Kaikissa tapauksissa turhaa yskänlääkkeiden käyttöä on syytä välttää, sillä yskänlääkkeiden tehosta, etenkään lasten lääkityksessä, ei ole nykyiset vaatimukset täyttävää näyttöä. Lisäksi kannattaa muistaa, että useimmat yskänlääkkeet vaikuttavat keskushermostoon ja voivat aiheuttaa haittavaikutuksena sydämen rytmihäiriöitä, aistiharhoja, tajunnan häiriöitä ja jopa aivojen toiminnan häiriöitä.
"Akuuttiin infektioon liittyvä yskä on kiusallisuudestaan huolimatta hyvänlaatuinen oire, joka häviää yleensä itsestään ilman mitään hoitoa tai tutkimuksia", sanovat professorit Olli Ruuskanen ja Matti Korppi lääketieteellisessä julkaisussa, Duodecimissä.


yskänlääkkeitä лекарства от кашля
ei suositella lainkaan совсем не рекомендуется
alle 2-vuotiaille детям, моложе 2 лет
ilman läärin ohjetta без назначения врача
ja kaikissa limaa ohentavissa yskänlääkkeissä и во всех лекарствах от кашля, разжижающих мокроту
on joko 6 tai 12 vuoden ikärajoitus есть ограничение по возрасту для детей 6-ти или 12-ти лет
kaikissa tapauksissa во всех случаях
turhaa yskänlääkkeiden yttöä употребление лекарств от кашля без необходимости
on syytä lttää есть причина избегать
sillä yskänlääkkeiden tehosta поскольку об эффективности лекарств от кашля
etenkään lasten lääkityksessä особенно при лечении детей
nykyiset vaatimukset современные требования
ei ole täyttävää näyttöä достаточного представления
lisäksi kannattaa muistaa кроме того, необходимо помнить
että useimmat yskänlääkkeet что многие лекарства от кашля
vaikuttavat keskushermostoon воздействуют на центральную нервную систему
voivat aiheuttaa haittavaikutuksena в качестве побочного действия могут вызвать
sydämen rytmihäiriöitä нарушения ритма сердца
aistiharhoja обманы восприятия
tajunnan iriöitä нарушения сознания
ja jopa aivojen toiminnan iriöitä и даже нарушения деятельности головного мозга
аkuuttiin infektioon liittyvä yskä кашель при острой инфекции
on kiusallisuudestaan huolimatta несмотря на раздражающее действие
hyvänlaatuinen oire доброкачественный симптом
joka viää yleensä itsestään который проходит сам по себе
ilman mitään hoitoa tai tutkimuksia без какого-либо лечения или обследования
старый 15.10.2008, 19:44   #5
Member
 
аватар для kieltenero
 
Регистрация: 02.2008
Сообщений: 189
Репутация: 0 | 0
По умолчанию ответ: Медицинская терминология по-фински *** lääketieteellistä sanastoa suomeksi

Umpisuoli on paksusuolen alkuosa, johon ohutsuoli laskee. Umpisuolen pohjassa on umpilisäke, joka on lyijykynän paksuista matoa muistuttava 5–15 cm pitkä putkimainen suolen osa. Se sijaitsee oikealla puolella alavatsalla.

umpisuoli слепая кишка
paksusuolen alkuosa начальная часть толстой кишки
johon ohutsuoli laskee куда присоединяется тонкая кишка
umpisuolen pohjassa на дне слепой кишки
joka on lyijykynän paksuista толщиной с карандаш
matoa muistuttava напоминающий червяка
5–15 cm pitkä putkimainen suolen osa часть кишки в виде трубочки длиной 5-15 см
se sijaitsee oikealla puolella alavatsalla он находится в правой подвздошной области

Umpilisäketulehdus eli appendisiitti alkaa useimmiten siksi, että umpilisäkkeen sisäontelon aukko eri syistä ahtautuu, jolloin umpipussiin jäävät bakteerit lisääntyvät ja tulehduttavat umpilisäkkeen seinämää. Suomessa tehdään vuosittain 10 000 umpilisäkkeen poistoa tulehduksen tai sen epäilyn vuoksi. Seitsemän ihmistä sadasta sairastuu elämänsä aikana umpiisäketulehdukseen.


umpilisäketulehdus eli appendisiitti воспаление червеобразного отростка или аппендицит
alkaa useimmiten siksi начинается чаще всего из-за того
umpilisäkkeen sisäontelon aukko отверстие полости аппендикса
eri syistä ahtautuu по различным причинам сужается
jolloin umpipussiin jäät bakteerit когда бактерии, остающиеся в замкнутой полости
lisääntyvät ja tulehduttavat umpilisäkkeen seinämää размножаются и воспаляют стенку аппендикса
Suomessa tehdään vuosittain 10 000 (kymmenen tuhatta) umpilisäkkeen poistoa в Финляндии ежегодно делают 10 тысяч аппендэктомий
tulehduksen tai sen epäilyn vuoksi по причине воспаления или подозрения на него
seitsemän ihmistä sadasta семь человек из ста
sairastuu elämänsä aikana umpiisäketulehdukseen заболевает в течение своей жизни аппендицитом

Oireet

Tyypillinen umpilisäkkeen tulehdus alkaa yleisenä vatsakipuna, joka muutamien tuntien aikana paikallistuu oikealle alavatsalle. Kipu usein pahenee yskiessä ja ja yleensä voimistuu ajan mittaan. Usein esiintyy pahoinvointia ja oksennuksia, joskus ripulia. Usein on vilutusta ja kohtalaista kuumetta.

oireet симптомы

tyypillinen umpilisäkkeen tulehdus типичное воспаление аппендикса
alkaa yleisenä vatsakipuna начинается нелокализованной болью в животе
joka muutamien tuntien aikana которая в течение нескольких часов
paikallistuu oikealle alavatsalle локализуется в правой подвздошной области
kipu usein pahenee yskiessä боль зачастую усиливается при кашле
ja yleensä voimistuu ajan mittaan и обычно усиливается с течением времени
usein esiintyy pahoinvointia ja oksennuksia, joskus ripulia часто бывает тошнота и рвота, иногда понос
usein on vilutusta ja kohtalaista kuumetta часто бывает озноб и умеренная лихорадка

Toteaminen

Umpilisäkkeen tulehdus on tavallisimpia äkillisen vatsakivun ("akuutin vatsan") aiheuttajista. Jos epäilee sitä, on syytä hakeutua päivystystapauksena lääkäriin. Umpilisäketulehdus voidaan yleensä todeta lääkärin tutkimuksella ja yksinkertaisilla laboratoriokokeilla. Epäselvissä tapauksissa tehdään kaikututkimus tai muita lisätutkimuksia.

toteaminen диагностика

tavallisimpia äkillisen vatsakivun ("akuutin vatsan") aiheuttajista один из самых частых причин внезапной боли в животе («острого живота»)
jos epäilee sitä, on syytä hakeutua ivystystapauksena lääriin если есть подозрение на него, необходимо обратиться к дежурному врачу
umpilisäketulehdus voidaan yleensä todeta lääkärin tutkimuksella обычно аппендицит можно определить с помощью врачебного осмотра
ja yksinkertaisilla laboratoriokokeilla и простыми лабораторными методами исследования
epäselvissä tapauksissa tehdään kaikututkimus в сомнительных случаях делают УЗИ
tai muita lisätutkimuksia или другие дополнительные исследования

Hoito

Hoitona on umpilisäkkeen poisto leikkauksella. Joskus tulehdus on koteloitunut umpilisäkkeen ympärille, jolloin sitä voidaan hoitaa antibiooteilla ja ryhtyä leikkaukseen vasta myöhemmin.

hoito лечение

hoitona on umpilisäkkeen poisto leikkauksella в качестве лечения – оперативное удаление аппендикса
joskus tulehdus on koteloitunut umpilisäkkeen ympärille иногда воспаление осумковывается вокруг аппендикса
jolloin sitä voidaan hoitaa antibiooteilla тогда его можно лечить с помощью антибиотиков
ja ryhtyä leikkaukseen vasta myöhemmin и приступить к операции лишь немного спустя
Ehkäisy

Umpilisäketulehdukseen ei tunneta ehkäisyä.

ehkäisy профилактика
umpilisäketulehdukseen ei tunneta ehkäisyä профилактики аппендицита не существует
старый 01.11.2008, 20:23   #6
Member
 
аватар для kieltenero
 
Регистрация: 02.2008
Сообщений: 189
Репутация: 0 | 0
По умолчанию ответ: Медицинская терминология по-фински *** lääketieteellistä sanastoa suomeksi

Ensihoito
Неотложная медицина

aivohalvaus инсульт
aivoinfarkti инфаркт мозга
aivokalvontulehdus (meningiitti) менингит
aivoruhjevamma (kotuusio) ушиб головного мозга
aivotärähdys (kommotio) сотрясение головного мозга
aivoverenkiertohäiriö нарушение мозгового кровообращения
divertikuliitti дивертикулит
aivovamma травма головного мозга
akuutti ahdaskulmaglaukooma острая открытоугольная глаукома
akuutti subduraalihematoma острая субдуральная гематома
alaseinäinfarkti инфаркт нижней стенки
alkoholimyrkytys отравление алкоголем
alkoholivieroituskouristelu судороги при алкогольной абстиненции
aortan dessekaatio расслаивающая аневризма аорты
aortan repeämä разрыв аорты
aortta-aneurismanrepeäminen разрыв аневризмы аорты
anafylaktinen sokki анафилактический шок
angina pectoris стенокардия
astman kohtaus приступ астмы
bentsodiatsepiinit бензодиазепины
diabeettinen ketoasidoosi диабетический кетоацидоз
diabetes mellitus сахарный диабет
elvytys оживление, реанимация
enkefaliitti энцефалит
epiduraalihematoma эпидуральная гематома
epilepsia эпилепсия
eteisistukka предлежание плаценты
eteis-kammiokatkokset атрио-вентрикулярные блокады
eteislepatus трепетание предсердий
eteisperäiset lisälyönnit наджелудочковые экстрасистолы
eteistakykardia наджелудочковая тахикардия
eteisvärinä фибрилляция предсердий
etuseinäinfarkti инфаркт передней стенки
fotoelektrinen tulehdus электроофтальмия
Guillain-Barrén oireyhtymä синдром Гийена-Барре
haimatulehdus (pankreatiitti) воспаление поджелудочной железы
hapenpuute (anoksia) аноксия
hengitysteiden vierasesine инородное тело дыхательных путей
hengitystiepalovamma ожог дыхательных путей
hidas pulssi редкий пульс
hukkuminen утопление
hypovoleeminen sokki гиповолемический шок
hypertensiivinen kriisi гипертензивный криз
häkämyrkytys отравление угарным газом
ilmarinta пневмоторакс
istukan ennenaikainen irtoaminen преждевременная отслойка плаценты
jäähtyminen замерзание
kaksossynnytys роды двойни
kallonsisäinen paine внутричерепное давление
kammioperäiset lisälyönnit желудочковые экстрасистолы
kammiotakykardia желудочковая тахикардия
kardiogeeninen sokki кардиогенный шок
kaularankavamma травма шейного отдела позвоночника
keisarinleikkaus кесарево сечение
keskenmeno выкидыш
keski- ja loppuraskauden verinenvuoto кровотечение во второй и третий триместр беременности
keuhkoembolia эмболия легочной артерии
keuhkofibroosi пневмосклероз
keuhkokuume воспаление легких (пневмония)
keuhkopussintulehdus воспаление плевры
keuhkoruhje ушиб легкого
kieroselkäisyys (skolioosi) сколиоз
kohdun repeäminen разрыв матки
kohdunulkoinen raskaus внематочная беременность
korkea verensokeri (hyperglykemia) повышенный сахар крови
kouristelu судороги
krooninen ahtauttava keuhkosairaus(COPD) хроническая обструктивная болезнь легких
kureutunut tyrä ущемленная грыжа
kurkkumätä дифтерия
kuumekouristelu фебрильные судороги
kylkiluiden murtumat переломы ребер
lapsen pahoinpitely жестокое обращение с ребенком
lasten äkillinen kurkunpääntulehdus внезапное воспаление гортани у детей (ларингит)
lukinkalvonalainen verenvuoto (SAV) субарахноидальное кровоизлияние
luunmurtuma перелом кости
lääkemyrkytys лекарственное отравление
lääkkeen yliannos передозировка лекарства
mahalaukun haavauma (ulkus) язва желудка
mahalaukun pinnan repeämät эрозивный гастрит
maksan repeämä разрыв печени
Mallori-Weissin repeämä синдром Маллори-Вейсса
masennuslääkkeet антидепрессанты
matala verenpaine низкое кровяное давление
matala verensokeri (hypoglykemia) пониженный сахар крови
mesenteriaali-infarkti мезентериальный инфаркт
munasarjan torsio перекрут яичника
monivammapotilas пациент с политравмой
munuaiskivet мочевые камни
naamaluiden murtumat переломы костей лицевого черепа
napanuoran esiinluiskahdus выпадение пуповины
nenäverenvuoto носовое кровотечение
nenämurtuma перелом костей носа
neurogeeninen sokki нейрогенный шок
neuroleptit нейролептики
nielurisaleikkauksen jälkivuoto кровотечение после удаления небных миндалин
nikaman kasaanpainumismurtuma компрессионный перелом позвонка
nivelnastojen yläpuolinen pirstalemurtuma надмыщелковый оскольчатый перелом
oikean kammion infarkti инфаркт правого желудочка
sepelvaltimotauti ишемическая болезнь сердца
paineilmarinta напряженный пневмоторакс
pahanlaatuinen kasvain злокачественная опухоль
palokaasuinhalaatio отравление продуктами горения
palovamma ожог
palovamman laajuuden arviointi определение площади ожога
palovammasokki ожоговый шок
perimyokardiitti перимиокардит
peritonsilaariabskessi перитонзиллярный абсцесс
pernan repeämä разрыв селезенки
polvilumpion murtuma перелом надколенника
puhalluspainantaelvytys искусственное дыхание и закрытый массаж сердца
puhjennut mahahaava прободная язва желудка
puhjennut pohjukaissuolihaava прободная язва 12-перстной кишки
puhjennut munasarjakysta разрыв кисты яичника
perätilasynnytys роды при ягодичном предлежании
raskaus беременность
raskauskouristus (eklampsia) эклампсия
raskausmyrkytys гестоз
reisiluun sijoiltaanmeno вывих бедра
rintalastan murtuma перелом грудины
rokotus прививка
ruokatorven laskimolaajentumat (variksit) варикозное расширение вен пищевода
ruokatorven tulehdus (esofagiitti) воспаление пищевода
rytmihäiriö нарушение ритма
sappirakontulehdus (kolekystiitti) воспаление желчного пузыря
sarveiskalvon eroosio эрозия роговицы
selkärankavamma травма позвоночника
selkäydinvamma травма спинного мозга
septinen sokki септический шок
silmänlävistävä vamma проникающая травма глаза
silmäntylppä vamma тупая травма глаза
sinussolmukkeen toimintahäiriöt нарушение функции синусового узла
sisäinen verenvuoto внутреннее кровотечение
submersiohypotermia замерзание при утоплении
sukellusonnettomuus несчастный случай при нырянии
suolilama парез кишечника
suoliliepeen repeämä разрыв брыжейки
suolistoperforaatio перфорация кишечника
suolitukos (ileus) непроходимость кишечника
suoran lihaksen verenpurkauma кровоизлияние в прямую мышцу живота
sydämen vajaatoiminta сердечная недостаточность
sydäninfarkti инфаркт миокарда
sydänpussin tulehdus воспаление перикарда
sydänlääkkeet сердечные лекарства
sydänpysähdys остановка сердца
synkopee синкопа, обморок
syövyttävät aineet едкие вещества
tajuttomuus бессознательное состояние
testistorsio (kiveksen kiertyminen) перекрут яичка
tamponaatio тампонада
tetanus столбняк
TIA (transiteischemicattack) ohimenevä aivoverenkierronhäiriö транзиторная ишемическая атака
tulehduskipulääkkeet нестероидные противовоспалительные средства
tylppä vamma тупая травма
uhkaava ennenaikainen synnytys угрожающие преждевременные роды
umpilisäkkeen tulehdus (appendisiitti) воспаление червеобразного отростка
varsta- elihetkurinta флотирующая грудь (створчатый перелом ребер)
vastalääke (antidootti) противоядие
vatsakalvon tulehdus (peritoniitti) воспаление брюшины
vatsalaukun tulehdus (gastriitti) гастрит
venähdys растяжение
verioksentelu рвота с кровью
veririnta гемоторакс
viiltohaava резаная рана
virtsarakon tulehdus (kystiitti) цистит
virtsaumpi (retentio) задержка мочи
vierasesine инородное тело
virtsatievamma травма мочевыводящих путей
vyöruusu опоясывающий лишай
Wolf-Parkinson-White-oireyhtymä WPW-синдром
äkillinen kurkunkannen tulehdus внезапное воспаление надгортанника
äkillinen näönmenetys внезапная потеря зрения
старый 02.11.2008, 08:59   #7
Member
 
аватар для kieltenero
 
Регистрация: 02.2008
Сообщений: 189
Репутация: 0 | 0
По умолчанию ответ: Медицинская терминология по-фински *** lääketieteellistä sanastoa suomeksi

aortta-aneurisman repeäminen разрыв аневризмы аорты
keuhkopussin
tulehdus воспаление плевры
старый 02.11.2008, 12:08   #8
Junior Member
 
аватар для Klaus VikinGarm
 
Регистрация: 02.2008
Проживание: Kiev
Сообщений: 76
Репутация: 0 | 0
По умолчанию ответ: Медицинская терминология по-фински *** lääketieteellistä sanastoa suomeksi

А есть у тебя ругань на финском?
старый 02.11.2008, 15:03   #9
Member
 
аватар для kieltenero
 
Регистрация: 02.2008
Сообщений: 189
Репутация: 0 | 0
По умолчанию ответ: Медицинская терминология по-фински *** lääketieteellistä sanastoa suomeksi

http://norwayworld.narod.ru/finnmat.html
Правда, там есть ошибки...
старый 27.04.2009, 17:08   #10
Member
 
аватар для kieltenero
 
Регистрация: 02.2008
Сообщений: 189
Репутация: 0 | 0
По умолчанию ответ: Медицинская терминология по-фински *** lääketieteellistä sanastoa suomeksi

Sikainfluenssan oireet Симптомы свиного гриппа.


Sikainfluenssa on viruksen aiheuttama hengitystiesairaus, jonka tyypillisiä oireita ovat korkea kuume, vaikeutunut hengitys ja voimakas yskä. Свиной грипп – вирусное заболевание дыхательных путей, типичными симптомами которого являются высокая лихорадка, затруднённое дыхание и сильный кашель.

Jotkut sairastuneet ovat kärsineet myös oksentelusta ja ripulista. Некоторых из заболевших беспокоит также рвота и понос.


Yleensä sikainfluenssan saaneet ovat olleet kosketuksissa sikojen kanssa. В основном, люди, заболевшие свиным гриппом, имели контакт со свиньями.


Sikainfluenssa - taudin itämisaika tartunnan saamisesta oireiden alkamiseen on vain 1-3 vuorokautta. Инкубационный период заболевания, от момента заражения до появления симптомов составляет всего 1-3 дня.


Nyt Eurooppaankin levittyvä sikainfluessa on yhdistelmä linnuissa, sioissa ja ihmisissä tavattuja influenssaviruksia. В настоящее время свиной грипп, распространяющийся в Европе, имеет сочетание вирусов, встречающихся у птиц, человека и свиней.


Tautiin on sairastunut runsaasti ihmisiä, ja kymmeniä on tiettävästi kuollut. Как известно, заболело много человек, десятки из них умерли.


Sikainfluenssan ennaltaehkäisyssä on muistettava se periaatteellinen mahdollisuus, että ihmisen ja lintujen influenssa A-virukset voivat siirtyä sikaan. Говоря о профилактике свиного гриппа, необходимо помнить о том, что есть принципиальная возможность передачи человеческих и птичьих вирусов гриппа свиньям.


Tästä johtuen sikojen läheisiä kontakteja lintuihin tulisi välttää. Из этого следует, что близкий контакт птицы и свиней не следует допускать.


Myös ihmisten, jotka sairastavat influenssaa, tulisi sairautensa aikana välttää kontakteja sikoihin. А также людям, заболевшим гриппом, следует избегать во время болезни контакта со свиньями.


Sikainfluenssatartunta on eläinten tuonteihin liittyvä riskitekijä niissä maissa, joissa sikainfluenssaa ei ole todettu. Опасность заражения свиным гриппом сопряжена и с ввозом животных в те страны, где случаи свиного гриппа еще не зарегистрированы.
старый 29.01.2010, 22:43   #11
Junior Member
 
Регистрация: 01.2010
Сообщений: 2
Репутация: 0 | 0
По умолчанию ответ: Медицинская терминология по-фински *** lääketieteellistä sanastoa suomeksi

Большое спасибо за тему , давно уже искал нечто подобное .
Будет ли продолжение ?)
старый 29.01.2010, 22:51   #12
Member
 
аватар для kieltenero
 
Регистрация: 02.2008
Сообщений: 189
Репутация: 0 | 0
По умолчанию ответ: Медицинская терминология по-фински *** lääketieteellistä sanastoa suomeksi

Хотелось бы. Но есть другой сайт, куда рекомендую заглянуть. Там эта тема тоже неплохо развита, а также есть много другого интересного.
http://www.fin2rus.ru/
старый 30.01.2010, 16:56   #13
Junior Member
 
Регистрация: 01.2010
Сообщений: 2
Репутация: 0 | 0
По умолчанию ответ: Медицинская терминология по-фински *** lääketieteellistä sanastoa suomeksi

Спасибо большое ! Можно задать вопрос не по теме ?) С чего можно начать изучать финский язык человеку с не филологическим складом ума , если ли какое нибудь руководство для начинающих с минимальной грамматикой ?
старый 30.01.2010, 19:47   #14
Member
 
аватар для kieltenero
 
Регистрация: 02.2008
Сообщений: 189
Репутация: 0 | 0
По умолчанию ответ: Медицинская терминология по-фински *** lääketieteellistä sanastoa suomeksi

Таким вопросом вы меня ставите в затруднительное положение. Обратитесь к Filolux на том же сайте в разделе fin2rus - финский язык онлайн: Привет, друзья!

http://www.fin2rus.ru/article/post-72/

Он филолог, может быть, что-нибудь путное и посоветует. Я не профессионал. В свое время (в советские времена) я начинал с учебника Морозовой, который был в то время единственной альтернативой. В настоящее время различных пособий - море. Можно покопаться вот здесь: http://uztranslations.net.ru/ и выбрать по вкусу (если сможете скачать, правда). Если возникнет желание общаться по-фински, чем смогу - помогу.

Еще здесь:
http://www.orange-books.net/index.php?categoryID=473

Мне кажется, что стоит начать с учебника "Финский по-фински". Очень хороший учебник:
http://www.orange-books.net/index.php?productID=1363
старый 31.01.2010, 19:48   #15
Junior Member
 
аватар для NELEX
 
Регистрация: 12.2008
Проживание: Itämeren rannalla
Сообщений: 7
Репутация: 0 | 0
По умолчанию ответ: Медицинская терминология по-фински *** lääketieteellistä sanastoa suomeksi

Kallis Kelinero,

Пож.объясните различие в использовании jäättäytyä ja jäätää, pestää ja peseytyä.
Не в смысле перевода- это можно посмотреть в словаре , а в смысле какое правило определяет, когда то или иное слово используется?
Paljon Kiitoksia vastaustanne
старый 01.02.2010, 12:46   #16
Member
 
аватар для kieltenero
 
Регистрация: 02.2008
Сообщений: 189
Репутация: 0 | 0
По умолчанию ответ: Медицинская терминология по-фински *** lääketieteellistä sanastoa suomeksi

Этот вопрос несколько не по теме раздела, к тому же вы наваляли ошибок))

1. Лучше сказать arvoisa или rakas Kielinero
2. Paljon kiitoksia vastauksestanne
3. Сомневаюсь, что есть вообще глаголы jäättäytyä и pestää. Вы имели в виду, наверное, jäätyä, jäätää=jäädyttää, pestä и peseytyä.
Разница очевидна. Глаголы jäätää=jäädyttää (морозить), pestä (мыть) направляют действие на какой-либо предмет. А глаголы jäätyä и peseytyä означают действие, происходящее с говорящим.
Так вот коряво, но, надеюсь, объяснил. Еще раз хочу повторить: я не филолог. Если данный ответ вас не устроит, обратитесь, например, к учебнику Марии Муллонен "Говорим по-фински 2". Там по-моему эти вопросы освещены достаточно подробно.
старый 04.09.2010, 20:22   #17
Junior Member
 
Регистрация: 09.2010
Сообщений: 1
Репутация: 0 | 0
По умолчанию ответ: Медицинская терминология по-фински *** lääketieteellistä sanastoa suomeksi

Здраствуйте, подскажите пожалуйста, где можно взять еще медицинской терминологии, для будущих врачей. Если у Вас есть еще терминология опубликуйте пожалуйста.

Я планирую перебраться в Финляндию, и работать врачом, сейчас учусь в России на 5 курсе в СПБГМА. Учу финский язык сомастоятельно. Подскажите с чего начать.
старый 04.09.2010, 23:19   #18
Member
 
аватар для kieltenero
 
Регистрация: 02.2008
Сообщений: 189
Репутация: 0 | 0
По умолчанию ответ: Медицинская терминология по-фински *** lääketieteellistä sanastoa suomeksi

Цитата:
Moiseyeva посмотреть сообщение
Здраствуйте, подскажите пожалуйста, где можно взять еще медицинской терминологии, для будущих врачей. Если у Вас есть еще терминология опубликуйте пожалуйста.

Я планирую перебраться в Финляндию, и работать врачом, сейчас учусь в России на 5 курсе в СПБГМА. Учу финский язык сомастоятельно. Подскажите с чего начать.
Täällä on aika runsas lääketieteellinen sanasto.
http://www.fin2rus.ru/
старый 04.01.2012, 20:42   #19
Junior Member
 
Регистрация: 11.2010
Сообщений: 1
Репутация: 0 | 0
По умолчанию

Вот так ищешь-ищешь что-нибудь очень специфическое - ну нет нигде :-(, а потом вдруг РАЗ - человек живущий в Рязани выкладывает мед. терминологию на финском!!! Как, почему из Рязани, почему на финском??? Неизвестно! Загадочна ты - русская душа!
В любом случае - СПАСИБО тебе человек!!!
старый 04.01.2012, 22:23   #20
Member
 
аватар для kieltenero
 
Регистрация: 02.2008
Сообщений: 189
Репутация: 0 | 0
По умолчанию

Цитата:
aleksplav посмотреть сообщение
Вот так ищешь-ищешь что-нибудь очень специфическое - ну нет нигде :-(, а потом вдруг РАЗ - человек живущий в Рязани выкладывает мед. терминологию на финском!!! Как, почему из Рязани, почему на финском??? Неизвестно! Загадочна ты - русская душа!
В любом случае - СПАСИБО тебе человек!!!
Спасибо, мил человек. Сам-то почему интересуешься мед. терминологией на финском?
Для отправления сообщений необходима Регистрация

опции темы

Похожие темы для: Медицинская терминология по-фински *** lääketieteellistä sanastoa suomeksi
Тема Автор Разделы & Форумы Ответов Последнее сообщение
Малый и средний бизнес по-фински Reporter' Общие статьи 0 05.03.2007 18:25
В Дании введена в эксплуатацию медицинская лабораторная информационная система StarSoft Ulv Новости 0 20.04.2006 08:37
Скорость по-фински! Newsmaker Новости 0 03.04.2006 15:54


Реклама
реклама
Buy text link .

Часовой пояс в формате GMT +3. Сейчас: 21:57


При перепечатке материалов активная ссылка на ulver.com обязательна.
vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.